Avix 4_RGB

Videobaseret software til produktionsudvikling

AviX er et supereffektiv værktøj til at opnå forbedringer i produktionen i form af: 

 • Fastlæggelse af standardmetode ud fra “Best Practice”
 • Højere produktkvalitet
 • Reducering af operatørfejl
 • Optimering af operatørtid og balancering af linjer
 • Identificering og reducering af flaskehals-problemer
 • Identificering af potentielle designforbedringer 
 • Reducering af tab i montagelinjer 

Optag din proces eller operation med din smartphone eller GoPro Camera  
– og brug optagelsen sammen med softwaren til :

 • Tids- og metodestudie
 • Proces FMEA
 • Automatisk udarbejdelse af Arbejdsinstruktioner (SOP)
 • Analyse af op- og omstillingstider (SMED)
 • Balancering af montageoperationer
 • Analyse af flermaskine betjening