Hvor produktiv er din virksomhed  ?

produktivitets analyse_erfaringstal

 

 

 

 

 

 

Erfaringstal fra bl.a. Lean eksperter hos Teknologisk institut viser at danske industrivirksomheder i gennemsnit bruger

53 % af tiden til egentlig produktion, resten af tiden anvendes til

  • Klargøring,
  • Ventetid
  • Transport
  • Samtale
  • Til at lede efter ting

– aktiviteter, der ikke øger produktets værdi,  og derfor blot er spild.

 Den tid, der anvendes i produktionen inddeles i :

Grøn tid : Aktiviteter, der tilfører produktet værdi set fra kundens synspunkt

Gul tid:     Aktiviteter, der ikke tilfører produktet værdi, men er nødvendige

Rød tid:    Aktiviteter, der ikke tilfører produktet værdi, og som er unødvendige

En  Produktivitetsanalyse er en både hurtig og effektiv måde til :

  • At kortlægge hvordan lønomkostningerne er fordel
  • Synliggørelse af forbedringspotentialet i virksomheden
  • At igangsætte reduktion af de største spil former ( Gul + Rød tid)
  • At få medarbejderne involveret i at identificere spild, og foreslå løsninger.

Hvad vil det betyde for din bundlinje, hvis din produktivitet steg med bare 3-5 %  ?

 

Skriv et svar