robot emnepicker

Er virksomhedens produktionssystem udfordret  af markedets krav, konkurrenter eller egne mål?

  • Kommer der nye produkter fra produktudvikling?
  • Er I udfordret på produktiviteten?
  • Kan nye teknologier øge effektiviteten?

Konkurrencefordele
Opnåelse og fastholdelse af konkurrencefordele beror på evnen til at imødekomme kundekrav gennem et fleksibelt og smidigt produktionsapparat med korte gennemløbstider, få lønkroner og reducerede varelagre.

Hovedområder 

Projekter inden for Produktionsudvikling, er overvejende inden for følgende hovedområder.

  • Implementering af nye produkter
  • Implementering af nye processer
  • Implementering af automation 
  • Op- eller nedscalering af produktionskapacitet
  • Driftsoptimering 

Står I over for udfordringer i produktionen, så er Korsager Consulting en god sparringspartner. Jeg har solid erfaring fra driftsoptimering samt Teknologi- og produkt implementering.